• سوکت هالوژن

  نوع : سوكت هالوژن 
  کد : 109 
  نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر0/5 الی 0/75 میلیمتر
   •طریقه نصب : توسط 2 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 3 میلیمتر 
  ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب 
  جریان اسمی : 2 آمپر 
  دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس 
  جنس بدنه : سرامیک 
  جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 800 عدد

 • ترمینال دو خانه 4 آمپر

  نوع : دو خانه 4 آمپر 
  کد : 111 
  نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر 0/5 الی 1/5میلیمتر مربع 
  طریقه نصب : توسط 1 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 3 میلیمتر 
  ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب 
  جریان اسمی : 4 آمپر
   • دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس
   • جنس بدنه : سرامیک • جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 300 عدد

 • ترمینال سه خانه 16 آمپر

  نوع : سه خانه 16 آمپر 
  کد : 119 
  نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر 0/5 الی 1/5میلیمتر مربع 
  طریقه نصب : توسط 2 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 5 میلیمتر
   • ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب 
  جریان اسمی : 16 آمپر
  دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس 
  جنس بدنه : سرامیک 
  جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 300 عدد

 • ترمینال دو خانه 16 آمپر

  نوع : دو خانه 16 آمپر
   • کد : 129
   • نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر 0/5 الی 1/5میلیمتر مربع 
  طریقه نصب : توسط 1 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 5 میلیمتر 
  ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب 
  جریان اسمی : 16 آمپر 
  دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس 
  جنس بدنه : سرامیک 
  جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 300 عدد

 • ترمینال سه خانه 25 آمپر

  نوع : سه خانه 25 آمپر 
  کد : 128 
  نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر 0/5الی 2/5میلیمتر مربع 
  طریقه نصب : توسط 2 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 6 میلیمتر 
  ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب 
  جریان اسمی : 25 آمپر 
  دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس 
  جنس بدنه : سرامیک 
  جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 300 عدد


 • ترمینال دو خانه 25 آمپر

  نوع : دو خانه 25 آمپر 
  کد : 127 
  نوع ترمینال : ترمینال پیچی برای سیمهای مفتولی یا قابل انعطاف با قطر 0/5الی 2/5میلیمتر مربع
   • طریقه نصب : توسط 1 سوراخ برای عبور پیچ تا قطر 6 میلیمتر 
  ولتاژ اسمی : 250 ولت متناوب
   • جریان اسمی : 25 آمپر
   • دمای کاری : 15- الی 165 درجه سلسیوس 
  جنس بدنه : سرامیک 
  جنس اتصالات الکتریکی : برنجی 
  تعداد در بسته : 300 عدد  

همراه ما باشید

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را وارد نمایید